Åldersgrupper

Barnen och ungdomarna i scouterna (7-22-åringar) är indelade i fem åldersgrupper.  De äldre ledarna (scouter som är äldre än 22 år) utgör inte en egen åldersgrupp, utan möjliggör scoutingen för barn och ungdomar genom att fungera som ledare för de yngre åldersgrupperna. 

Vargungar: Vargungarna, som ofta kallas vu:n, är de yngsta medlemmarna i kåren. Vargungarna är i ålder 7-9 år. I vargungarnas program gör man det mesta tillsammans och övar olika färdigheter i berättelsernas värld. Vargungarnas grupp kallas flock. Flocken har möten en gång i veckan och består av 8–12 vargungar.

Äventyrsscouter: Äventyrsscouterna är 10-12 år gamla och redan rätt så erfarna scouter. Man kan vara äventyrsscout i 2 eller 3 år.

Spejarscouter: Spejarscouter är 12-14 (15) år gamla scouter, som har sitt veckoprogram tillsammans med explorerscouterna.

Explorerscouter: Explorerscouterna är 15-17 år gamla och fungerar som ledare för sina patruller. Explorerscouterna planerar program och lär sig ta ansvar, med stöd av vuxna ledare.

Roverscouter och äldre ledare: Roverscouterna och de äldre ledare är de som ser till att kåren fungerar som den skall. Man blir roverscout då man fyller 18 och s.k. äldre ledare då man fyller 22.